Σχετικά λίγοι διεθνείς εργαζόμενοι στη γνώση στην Ολλανδία

Πίνακας περιεχομένων:

Σχετικά λίγοι διεθνείς εργαζόμενοι στη γνώση στην Ολλανδία
Σχετικά λίγοι διεθνείς εργαζόμενοι στη γνώση στην Ολλανδία
Anonim

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Ολλανδίας (CBS), η Ολλανδία έχει σχετικά λίγους εργαζομένους στη διεθνή γνώση σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ. Μεταξύ 2016 και 2018, υπήρχαν περίπου 383.000 διεθνείς εργαζόμενοι στη γνώση στην Ολλανδία, που αντιστοιχούσαν στο 4,2 τοις εκατό του ενεργού πληθυσμού. Αυτό το ποσοστό είναι αρκετά μέτριο όταν το συγκρίνετε με αυτό άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Λίγοι διεθνείς εργαζόμενοι στη γνώση

Σε σύγκριση με τις άλλες 13 χώρες της ΕΕ στην έκθεση, οι εργαζόμενοι στη διεθνή γνώση αποτελούν ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού στην Ολλανδία. Στην πραγματικότητα, η Ολλανδία έρχεται προτελευταία όσον αφορά αυτό το ποσοστό, με μόνο τη Φινλανδία να έχει χειρότερη επίδοση με 2 τοις εκατό του ενεργού πληθυσμού μεταξύ 2016 και 2018. Για μεγαλύτερη σαφήνεια, ως εργαζόμενος στη διεθνή γνώση ορίζεται κάποιος που έχει υψηλή μόρφωση (πανεπιστημιακού επιπέδου) αλλά ζει και εργάζεται σε χώρα διαφορετική από αυτήν στην οποία γεννήθηκαν.

Ενώ οι διεθνείς εργαζόμενοι στη γνώση αποτελούν μόνο ένα μικρό μερίδιο του εργατικού δυναμικού της Ολλανδίας, ο αριθμός τους έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Την περίοδο 2003-2005 εργάζονταν, κατά μέσο όρο, 221.000 στην Ολλανδία. Μεταξύ 2016 και 2018, ο αριθμός αυτός είχε αυξηθεί κατά 73 τοις εκατό! Ωστόσο, το 4, 2 τοις εκατό δεν είναι τεράστιο ποσό, ειδικά όταν το συγκρίνετε με το Λουξεμβούργο, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας για αυτήν την περίοδο με το 26 τοις εκατό του ενεργού πληθυσμού να είναι εργαζόμενοι στη διεθνή γνώση.

Η Ολλανδία φαίνεται να έχει υποχωρήσει πίσω από άλλες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Νορβηγία, την Αυστρία και τη Σουηδία, των οποίων οι εργαζόμενοι στη διεθνή γνώση αποτελούσαν το 3% του ενεργού πληθυσμού το 2003-2005, αλλά τώρα έχουν αυξηθεί πάνω από την Ολλανδία στο διάγραμμα για την περίοδο 2016-2018. Η Ιρλανδία μάλιστα έκανε το άλμα από το 3 τοις εκατό στο 12, τοποθετώντας την στην τρίτη θέση του πίνακα, ακριβώς πίσω από την Ελβετία με 13 τοις εκατό.

Εργαζόμενοι με γνώσεις σε θέσεις εργασίας ανώτερης βαθμίδας

Σύμφωνα με το CBS, το 2016-2018, τα δύο τρίτα των διεθνών εργαζομένων στον τομέα της γνώσης εργάζονταν σε ανώτερες θέσεις εργασίας, όπως διευθυντικές ή μηχανικές θέσεις. Από αυτή την άποψη, η Ολλανδία είναι μία από τις πρωτοπόρους, στην τρίτη θέση, ακριβώς πίσω από το Λουξεμβούργο και την Ελβετία.

Αυτό που η Ολλανδία έρχεται στην κορυφή είναι το ποσοστό των διεθνών εργαζομένων με γνώση σε αυτοαπασχόληση. Για την περίοδο 2016-2018, η Ολλανδία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με 20%, ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και το Βέλγιο, όλες με μερίδιο 13%. Η Ολλανδία ήταν επίσης η μόνη χώρα, εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε σύγκριση με το 2003-2005.

Δημοφιλές θέμα